900,000₫

Size: 11 x 47 cm và 18 x 50 cm - 

Chất liệu gỗ vẽ sơn dầu thủ công Thái Lan 

Chia sẻ: