2,100,000₫

Bức Phù Điêu Cây Bồ Đề được làm thủ công xuất xứ Thái Lan: R36 x S10 x C59cm  

* Cây Bồ Đề là loài cây được cho là thiêng liêng. Cây Bồ-đề được gọi trong một số ngôn ngữ khác là cây Bo, Pipul hay Aśvattha, Assattha (tiếng Pali). Từ Aśvattha là tiếng Phạn; Śvaḥ có nghĩa là "ngày mai"... 
* Tương truyền thái tử Tất-đạt-đa Cồ-đàm ngồi thiền định dưới một gốc cây như vậy và đạt giác ngộ, trở thành một vị Phật. 

Chia sẻ: