Giá liên hệ: 0979.199.666
SizeCao 1.38m x Rộng 1.38m (cả khung Gỗ tự nhiên) 

Chia sẻ: