Sale!
6,900,000₫ 6,300,000₫

Bức tượng Phật Adida trên (ảnh chụp sản phẩm được SenDecor chụp thực tế): 

* Kích thước : cao 36cm x rộng 28cm x sâu 21cm 
* Tao hình thủ công bằng Gốm tử sa. - Tác phẩm nguyên mẫu được tạc thủ công bởi nghệ nhân Gốm được nhiều giải thưởng khác nhau 
* Hộp tượng đẹp sang trọng 

ADIDA ngoài là tên đích danh của Đức Phật Adida: Ngài là giáo chủ tối cao cõi Tây phương Cực Lạc nơi chỉ có niềm vui mà không có khổ hạnh.. Ngài không phải là nhân vật lịch sử và có mặt tại cõi Ta Bà của chúng ta.. Danh xưng Adida tức là vô lượng quang, vô lượng thọ:

👉 Vô lượng quang biểu hiện ý nghĩa không gian vô tận, cùng khắp không gian.

👉 Vô lượng thọ biểu hiện thời gian vô cùng, thời gian không giới hạn.

👉 Các ý nghĩa này là muốn hiển thị Tâm linh bất nhị của Đạo Phật. Bất nhị cũng không phải là một, mà là không có số lượng. Cùng khắp không gian, thời gian và không có số lượng, đó mới là ý nghĩa thực sự của danh xưng A-Di-Đà tức là vô lượng quang, vô lượng thọ.

🎀 Đặc điểm nhận thấy của Phật ADIDA là trước ngực Ngài sẽ có Chữ VẠN biểu thị công đức vô lượng của Phật.

📜Theo giáo lý của câu: Nam Mô A Di Đà Phật... được dịch nghĩa:

👉 Nam Mô: là quy y, đoạn ác, tu thiện, tu tịnh nghiệp!

👉 A Di Đà: là vô lượng giác, vô thượng, chí cực, đại thừa!

- A: là mười Phương, ba đời tam thế Phật!

- Di: là tất cả chư Bồ Tát!

- Đà: là tám vạn chư kinh giáo của Phật!

💝 Vì vậy, chí tâm niệm hồng danh của Ngài (Tức là Niệm nam mô Adida) có giáo lý sâu xa nhắc người tụng niệm ý thức thân phận của mình, dựa vào thần lực của Phật để vượt thắng tội lỗi và yếu đuối của bản thân nhằm đứng vững đến lúc chết được Phật A Di Đà đón vào cõi Cực Lạc tiếp tục tu đạo để được giải thoát.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ: