15,300,000₫

Đại Thế Chí Bồ Tát..!!!Ngài là vị Bồ tát đại từ đại bi thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp muôn loài, khiến chúng sanh mười phương thế giới thoát khổ đau... ngài là vị đứng thứ 2 trong viện Quan Âm, thường đứng kế bên tay phải của Đức phật Adida, hình tượng đặc trưng về ngài trên tay trái thường cầm đóa hoa Sen mới nở biểu trưng cho sư thanh tao và trí tuệ... Tác phẩm nguyên...

Chia sẻ:

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

LIÊN HỆ BÁN SỈ THEO HOTLINE: 0927.234.666